YASAL BİLGİLER - SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Bu sistemde yer alan bilgiler herhangi bir ücret talep edilmeksizin sadece bilgi amaçlı olarak verilmektedir. Bu bilgilerin doğruluğu, bütünlüğü veya güncelliği konusunda tarafımızdan herhangi bir garanti taahhüt edilmemekte ve bu konularda sorumluluk kabul edilmemektedir. Bu sistemdeki bilgiler, Alman Medeni Kanunu ve geçerli sair mevzuat açısından herhangi bir garanti ya da teminat taahhüdü ifade etmemektedir. Sistemde yer alan bilgi, öneri veya tavsiyelerin kullanımı için hiçbir sorumluluk kabul edilmemektedir. Tarafımıza atfedilebilecek resmi olarak sabit kasıt, veya ağır ihmal olmaksızın veya zorunlu yasal hükümlerin uygulandığı durumlar haricinde hiçbir zarar veya kayıptan ötürü sorumluluk kabul edilmemektedir.

Bağlantıların oluşturulduğu esnada bağlantıların sağlandığı internet siteleri bilgimiz dâhilinde herhangi bir yasadışı içeriği barındırmamaktadır. Bununla beraber, harici internet içeriği üzerinde herhangi bir etki sahibi olmadığımızdan bu tür sitelerin içeriğinden sorumlu olmadığımızı ve bunlarla bir ilişiğimiz bulunmadığını betan ederiz. Özellikle, bağlantıların sağlandığı diğer internet sitesi sayfalarının hukuken güvenilir içeriğe sahip olduğunu ya da ilgili sayfanın bilahare hukuken güvenilir olmayan şekilde değiştirilmediğini garanti edemeyiz.

Herhangi bir zamanda bu sistemde yer alan bilgileri değiştirme, sisteme yeni bilgiler ilave etme ya da sistemdeki mevcut bilgileri silme hakkımızı saklıdır. Ayrıca, bu yasal uyarıyı zaman zaman değiştirme ve teknik ve yasal gelişmelere göre uyarlama hakkımız saklıdır.

Sistemde adı geçen marka adları her durumda sistemde ifade edildiği şekilde tanımlanabilir değildir. Yine de vurgulamak isteriz ki, bu marka adları marka fikri mülkiyet mevzuatı hükümlerine tabidir.

Metinler, programlar ve grafiklerin yanında, tarafımızdan oluşturulan ses ve video dosyalarının kullanımı ve sürümü kendi düzenlemelerimize tabi olup, sadece açık iznimiz alınarak kullanılabilmektedir.

Kullanıcı tarafından kişisel verilerin sisteme girilmesi hakkında ayrıca Gizlilik Politikası – Web Sitesi incelenmelidir.

Bu sistem veya sistemin içerdiğibilgilerin kullanılmasından kaynaklanan her türlü hukuki uyuşmazlık Alman Hukuku'na tabidir.

İşbu sorumluluğun reddi notunda yer alan herhangi bir maddenin mevcut yasal hükümlere uymaması halinde, diğer maddelerin geçerliliği bu durumdan etkilenmeyecektir.

NOT: Sorumluluğun Reddi Yazısı bir Alman metnin Türkçe çevirisi olup, bütün yasal durumlara Alman metin esas alınarak yasal olarak referans olmalıdır.

Son kontrol: 08.06.2022