Fren kaliperi ayarlayıcısının fonksiyonel testi - Doğru çözüm

Knorr-Bremse TruckServices, pnömatik disk fren ayarlayıcılarının işlevini kontrol etmek için bir gösterge seti ile günlük atölye çalışmaları için pratik bir yardımcı daha sunuyor.

Mesafe ile oynamak

Disk frenlerde ayarlayıcılar, fren balatası ile fren diski arasındaki mesafenin (boşluk olarak adlandırılır) her zaman optimum ortalama değerde olmasını sağlar. Serbest bırakıldığında diskin gerçekten serbestçe dönebilmesi ve aşırı ısınmaması için boşluk çok küçük olmamalıdır. Frenleme etkisinin başlamasını gereksiz yere geciktirmemek ve böylece fren mesafesini arttırmamak için çok büyük de olmamalıdır. Bir ayarlayıcı olmadan, fren balataları ve fren diskindeki aşınma nedeniyle açıklık artacaktır. Bu nedenle her frenleme işlemi sırasında ayarlayıcılar, fren kaliperindeki dişli milleri uygun şekilde yeniden ayarlayarak açıklıktaki değişiklikleri telafi eder.

Avantajlar

  • Atölye teknisyenlerinden gelen önerilere dayanarak
  • Önde gelen özel alet üreticileri ile işbirliği içinde geliştirilmiştir
  • Daha kolay, daha güvenli, daha hızlı ve daha uygun maliyetli bakım ve onarımlar
  • Özel alet programının sürekli genişletilmesi

Fonksiyonel testler basitleştirildi*

Ayarlayıcının düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek atölyedeki standart faaliyetlerden biridir. TruckServices'in pratik yardımcıları (K219632K50) ile artık bu işlem daha da hızlı bir şekilde yapılabilir: Uygun göstergeyi ayarlayıcıya yerleştirin, beş ila on kez frene basın ve ok şeklindeki göstergenin hareketine göre ayarlayıcı işlevinin doğru çalışıp çalışmadığını görün.

Doğru olan, göstergenin her fren uygulamasında küçük adımlarla dönmeye devam etmesidir. Fren uygulama sayısı arttıkça, göstergenin dönüş hareketi azalır. Gösterge hiç dönmüyorsa, sadece ilk uygulamada dönüyorsa veya her uygulamada ileri geri hareket ediyorsa, ayarlayıcı arızalıdır ve fren kaliperi muhtemelen değiştirilmelidir.

*Not:

Göstergeyi kullanmadan önce adaptör ile ayarlayıcıyı saat yönünün tersine 3 klik çevirin. Ardından adaptörü çıkarın. Lütfen bakım çalışmaları sırasında daima frenin ilgili servis talimatlarındaki bilgileri dikkate alın. Takılan ayarlayıcıya bağlı olarak, birden fazla fren test edilirken (senkronize hareket yok) her bir frende göstergenin son konumu farklı olabilir. Bu, ayarlayıcının arızalı olduğunun bir göstergesi değildir.

Bu animasyon, gösterge aletinin kullanımını ve hangi haraketlerde ayarlayıcı veya kaliperin doğru veya yanlış çalıştığını gösterir. Açıklama sadece Knorr-Bremse disk frenleri için geçerlidir. Diğer markaların disk frenleri için farklılık gösterebilir. Lütfen ilgili araç ve aks üreticisinin talimatlarına uyun.

Tüm yaygın üreticilerin disk frenleri için göstergeler

Alet kiti, sadece Knorr-Bremse disk frenleri için değil, aynı zamanda diğer üreticilerin disk frenleri için de ayarlayıcı fonksiyonunun kontrol edilmesini sağlayan farklı renklerde beş gösterge tipinden oluşur. Set, her bir gösterge tipinden iki adet içerir. Bu, bir akstaki her iki frenin de tek bir test çalışmasında test edilebileceği anlamına gelir. Böylece test genel olarak daha hızlı tamamlanabilir.

Ayarlayıcı Gösterge Alet Kiti

İlgilenir misiniz? Daha fazla bilgiyi Müşteri portalımızda bulabilirsiniz.

Müşteri Portalına gidin

Up2Date

Müşteri Portalındaki İndirme alanında en son Up2Date'i bulabilirsiniz.

Up2Date'i indirin
Genel bakışa gidin: Atölye Takımı